HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO MẠNG VIETEL

BƯỚC 1: Đăng kí mở GPRS cho Sim.
- Soạn tin nhắn SMS với nội dung: DK gửi 191 . Tổng đài gửi lại cho bạn tin nhắn chứa thông tin các gói cước, sau đó bạn chọn gói cước phù hợp với mình và làm theo hướng dẫn.
Bước 2: Cài đặt cấu hình GPRS tự động .
- Soạn tin SMS với nội dung: GPRS ĐỜIMÁY gửi 191 để nhận về 3 cấu hình: Wap, Internet, MMS lưu các cấu hình lại và nhập mã pin: 1111 nếu máy có yêu cầu.
VD: GPRS 6030 GỬI 191 để nhận về cấu hình cho máy Nokia 6030
*** CÀI ĐẶT CẤU HÌNH GPRS CHO MÁY BẰNG TAY:
- Nếu điện thoại của bạn chưa hỗ trợ cài đặt GPRS tự động (máy Trung Quốc, máy hãng mới,....) thì bạn có thể cài đặt cấu hình bằng tay theo các thông số sau:

* Thông số wap:

+ Homepage (Trang chủ): http://docbao.vietteltelecom.com.vn
+ Security (Bảo mật): off (tắt)
+ IP address: 192.168.233.10
+ Bearer(Kênh): GPRS
+ Username: mms
+ Password: mms
+ APN/GPRS access point(Điểm truy cập): v-wap
+ Nếu có gateway hoặc proxy:
+ Khai báo IP: 192.168.233.10 Port : 8080 hoặc 9201.

 

* Thông số internet GPRS:

+ Homepage (Trang chủ): http://minternet.com.vn
+ Security (Bảo mật): off (tắt)
+ Bearer(Kênh): GPRS
+ Username: mms
+ Password: mms
+ APN/GPRS access point(Điểm truy cập): v-internet

 Mọi chi tiết gọi 19008198  (200 đ/phút)
 

 

 
 
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO MẠNG VINAPHONE

ĐĂNG KÍ MỞ GPRS CHO SIM VÀ CÀI ĐẶT CẦU HÌNH TỰ ĐỘNG CHO MÁY
- Bạn có thể đăng kí GPRS cho sim và cài đặt cấu hình tự động cho máy di động bằng 1 trong 2 cách sau:
+ Truy cập vào trang web http://vinaphone.com.vn đăng kí làm thành viên và đăng kí mở dịch vụ GPRS ngay trên website.
+ Soạn tin SMS với nội dung: GPRS gửi 333 để đăng kí mở dịch vụ GPRS cho sim, sau đó tổng đài tự động gửi  cho máy bạn cấu hình GPRS cho máy di động, lưu lại cấu hình nhập mã pin là : 1111 nếu máy yêu cầu.

** Để đăng kí thành công dịch vụ GPRS của mạng VinaPhone, trong tài khoản chính còn ít nhất là 350 đ.

- Giá cước GPRS mạng Vinaphone tại http://www.vinaphone.com.vn/view.do?g=tariff&p=tariff_gprs

*** CÀI ĐẶT CẤU HÌNH GPRS CHO MÁY BẰNG TAY:
- Nếu điện thoại của bạn chưa hỗ trợ cài đặt GPRS tự động (máy Trung Quốc, máy hãng mới,....) thì bạn có thể cài đặt cấu hình bằng tay theo các thông số sau:

+ Homepage (Trang chủ): http://wap.vinaphone.com.vn
+ Security (Bảo mật): off (tắt)
+ IP address: 10.1.10.46
+ Bearer(Kênh): GPRS
+ Username: mms
+ Password: mms
+ APN/GPRS access point(Điểm truy cập): m3-world
+ Nếu có proxy hoặc bạn bật cổng phụ :
* Khai báo IP: 10.1.10.46 Port : 8000 hoặc 9201, nếu các Port không chấp nhận  được, nhập vào 8080 (máy Nokia)

+ Username: mms
+ Password: mms

Chú ý: Tin nhắn gửi đến 333 là miễn phí. Mọi chi tiết gọi 18001091 (miễn phí).
 

 

 
 

pacman, rainbows, and roller s
 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GPRS CHO MẠNG MOBIFONE

 

BƯỚC 1: Đăng kí mở GPRS cho Sim.
- Bạn có thể đăng kí mở GPRS cho sim Mobifone bằng một trong các cách sau:
     + Soạn tin nhắn : DK GPRS gửi 994 (nếu bạn ở Trung tâm IV), hoặc GPRS + gửi 9234 (nếu bạn ở trung tâm II).
     + Truy cập vào trang web http://www.mobifone.com.vn đăng kí làm thành viên và mở GPRS cho Sim ngay trên website.
- Lưu ý: để đăng kí thành công GPRS cho sim, yêu cầu tài khoản chính của sim khi đăng kí lớn hơn hoặc bằng 5.000 đ. Sau khi đăng kí thành công, bạn hãy tắt và khởi động lại máy di động!

- Bảng giá cước GPRS và các dịch vụ giá trị gia tăng của MobiFone http://www.mobifone.com.vn/web/vn/products/tariff_vas.jsp  

Bước 2: Cài đặt cấu hình GPRS tự động .
     + Soạn tin nhắn : GPRS TÊNHÃNGLOẠIMÁY gửi 994. (VD: GPRS N6030 gửi 994 để nhận cấu hình cài đặt cho máy Nokia 6030) Khi tổng đài phản hồi tin nhắn, lưu lại cấu hình cho máy, nhập mã pin là: 1234 nếu máy yêu cầu.
* Tên Hãng: Nokia = N, Samsung=SA, Sony=SE. Motorola=M, LG=L, Siemens=S
*** CÀI ĐẶT CẤU HÌNH GPRS CHO MÁY BẰNG TAY:
- Nếu điện thoại của bạn chưa hỗ trợ cài đặt GPRS tự động (máy Trung Quốc, máy hãng mới,....) thì bạn có thể cài đặt cấu hình bằng tay theo các thông số sau:
+ Homepage (Trang chủ): http://wap.mobifone.com.vn
+ Security (Bảo mật): off (tắt)
+ IP address: 203.162.021.107
+ Bearer(Kênh): GPRS
+ Username: mms
+ Password: mms
+ APN/GPRS access point(Điểm truy cập): m-wap
+ Nếu có gateway hoặc proxy:
+ Khai báo IP: 203.162.021.107 Port : 3128 hoặc 9201, nếu các Port không chấp nhận  được, nhập vào 8080 (máy Nokia)
Chú ý: Tin nhắn gửi đến 994 hoặc 9234 là miễn phí. Mọi chi tiết gọi 18001090 (miễn phí) hoặc 9244 (200 đ/phút)